Демонічний бестіарій народу маконде в сприйнятті варшавських респондентів

Zofia Gralak

Анотація


Метою дослідження є вивчення особливостей сприйняття сучасними мешканцями Варшави скульптур народу маконде. Дослідження здійснене завдяки підтримці PTAfr та гостинності Варшавської публічної бібліотеки 16-19 та 24 січня 2018 р. під час виставки «Między sztuką a opętaniem. Hebanowe bestiarium ludu Makonde. Fotografie Piotra Sadurskiego» [Між мистецтвом та володінням. Ебеновий бестіарій народу маконде Between Art and Possession. Ebony bestiary of Makonde people. Piotr Sadurski Photography]. Під час експозиції скульптури з колекції Еви та Євгеніуша Ржевуських були включені у художній діалог з фотографіями Піотра Садурського. Усі експоновані роботи були виконані переважно у стилі шетані, який пов’язаний із зображеннями демонів. Скульптури маконде становлять приклад сучасного мистецтва Східної Африки. Їхнє коріння сягає місцевих традицій та вірувань. Скульптори маконде походять з Мозамбіку, але через складну соціальну ситуацію у цій країні багато хто з низ мусив залишити батьківщину. Вони знайшли безпеку у Танзанії, де проживає значна частина народу маконде й до сьогодні творять у місцевості Дар Ес Салаам. Виставка включала скульптури найвидатніших представників цієї традиції. В межах дослідження респонденти, які відвідували експозицію, отримували дві фотографії, створених у різних стилях: кьяроскуро в одному випадку та формальному – в іншому. Головною метою було простежити шляхи сприйняття скульптур маконде, суттєво відмінних у культурному відношенні, відвідувачами виставки у Варшаві.

Ключові слова: сприйняття, Східна Африка, маконде, сучасне мистецтво Танзанії. 


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


ARNHEIM, R., 2004, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Gdańsk: Wydawnictwo slowo/obraz terytoria.

BERLYNE, D.E., 1976, Similarity and preference judgments of Indian and Canadian subjects exposed to Western paintings, International Journal of Psychology, 11(1), 43-55, https://doi.org/10.1080/00207597608247346

COOTE, J., 2006, “Marvels of Everyday Vision”: The Antrophology of Aesthetics ant the Cattle-keeping Nilotes. W: M.Perkins, H.Morphy, ed. The Antropology of Art: A Reader. Oxford: Blackwell Publishing, 281-302.

D’ALLEVA, A., 2008, Metody i teorie historii sztuki, Kraków: Universitas.

DZIEMIDOK, B., 2002, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

KELLY, M., ed., 1998, Encyclopedia of Aesthetic. Vol. 1. New York: Oxford University Press.

FECHNER, G.T., 1876, Vorschule der Aesthetik. Leipzig: Verlag von Breitkopf & Härtel.

GAŁOSZEWSKA, M., 1973, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

INGOLD, T., ed., 1996, Key Debates in Antropology, London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203450956

KIRBY, M., 1987, Czas jako tworzywo sztuki: estetyka awangardy. W: S. Morawski, ed., Zmierzch Estetyki – rzekomy czy autentyczny? T.2. Antologia. Warszawa: Czytelnik.

KIRKNEAS, J. & KORN, J., 1999, Makonde. Copenhagen: Rhodos.

KOZAK P., 2013, Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

MOHL, M., 1974, Masterpieces of the Makonde. Vol. I. An East African documentation. Heidelberg: Museum in der Au.

PANOFSKY, E., 1955, Meaning in the Visual Arts, Chicago: The University of Chicago Press.

PAWŁOWSKA, A., 2008, Some reflections on African Art and Aesthetics, Africana Bulletin, 56, 204-217.

KVALE S., 2010, Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

TATARKIEWICZ, W., 2004, Wybór pism estetycznych. Kraków: Universitas.

THEILE, A., 1974, Sztuka Afryki. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

WILKOSZEWSKA, K., 2004, Ku estetyce transkulturowej. Wprowadzenie. W: K. Wilkoszewska, ed. Estetyka transkulturowa. Kraków: Universitas.

WISNIEWSKA, A.K., 2003, Styl shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde w Tanzanii. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2019.1.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.