ХУДОЖНЯ ЕМАЛЬ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА БОРОДАЯ

Vadym Mykhalchuk

Анотація


Вадим Михальчук

Стаття має на меті висвітлити основні віхи творчого шляху сучасного українського митця Олександра Бородая, передусім – його творчість як емальєра. Розглянуто діяльність художника в галузі відродження техніки художньої емалі в Україні, висвітлено основні події, метою яких було відродити інтерес поціновувачів до емальєрства, провідні твори майстра у цій техніці. Охарактеризовано формування школи О. Бородая у галузі художнього металу, зокрема емальєрства, основними художніми центрами якої є Дніпро та Київ.

Ключові слова: емальєрство, гаряча емаль, мідь, рельєф, бронза, монументальне мистецтво, дизайн інтер’єру, художній метал.


Повний текст:

PDF

Посилання


BОRОDАI, Yu., 2008, Maisternia O. Borodaia [Workshop of Olexander Boroday] [Online]. Available from: http://www.mundm.kiev.ua/EXHIBIT/MBOROD.SHTML [Accessed: 09.03.2018].

BОRОDАI, Yu., 2013, Ukrainska emal [Ukrainian enamel]. Kyiv: Ukrainskyi pysmennyk.

CHEHUSOVA Z., 2003, Dekoratyvne mystetstvo Ukrainy: tendentsii rozvytku [Crafts of Ukraine: tendentions of development]. In: Prydatko T., Chehusova Z, ed. Mystetstvo Ukrainy. 1991-2003: /Albom/. Kyiv: Mystetstvo, 22-33.

DOVHAN, Yu., 2006, Emal v suchasnomu interyeri metropolitenu (z tvorchogo dosvidu Oleksandra Borodaia) [Enamel in the modern interior of metropolitan (from the creative experience of Oleksandre Boroday)], Suchasni problem arkhitectury ta mistobuduvannya, 15, 62-67.

DOVHAN, Yu., 2007, Novi aspekty vykorystannia gariachoi emali v arkhitekturnomu seredovyshchi [New aspects of using of the enamel in architectural space], Mystetstvoznavstvo Ukrainy, 8, 84-88.

DOVHAN, Yu., 2007, Suchasne emalyerne mystetstvo pivdnia Ukrainy [Modern enamel art of South of Ukraine], Visnyk Kharkivskoi Derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, 12, 40-47.

DOVHAN, Yu., 2007, Shliakhy rozvytky stankovoi emali v Ukraini [Ways of the development of enamel of modern Ukraine],Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti, 4,5,6, 27-29.

FEDORUK, О., 2004, Borodai Oleksandr Andriiovych [Boroday Alexander]. In: Dziuba I., Zhukovskii A., Romaniv O. et al., eds. Encyklopediia suchasnoi Ukrainy. Vol. 3. Kyiv: ЕSU

GLENIS, M.L., 2006, Emali. Emalirovaniye. Emal’yery [Enamels. Enamelling. Enamellers]. Moscow: Izdatel’skiy Dom "Dеdаl-Press".

PASICHNYK, L., 2017, Yuvelirne mystetstvoUkrainy ХХ-ХХІ stolit [Jewellery of Ukraine of XX-XXI centuries]. Kyiv: Naukovа dumka.

ROMANENKOVA Y., 2017, Tvorcheskaya deyatel’nost’ Alexandry Barbalat kak prezentatsiya yuvelirnogo iskusstva sovremennoy Ukrayiny v zarubezhnom khudozhestvennom pole [Creative activity of Alexandra Barbalat as the presentation of jewellery of modern Ukraine in foreign art space], Molodyi vchenyi, 10(50), 323-327.

SHMAHALO, R., 2015, Encyklopediia khudozhniogo metalu. Vol. 2. Khudozhnii metal Ukrainy ХХ-ХХI st. [Art metal of Ukraine of XX-XXI centuries]. Lviv: Apriori.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2018.1.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.