Еволюція жанру музичного портрету в творчості Франсіса Пуленка: наратив та візуалізація

Iryna Vezhnevets

Анотація


Ірина Вежневець, Київський інститут музики ім. Р. М. Глиера (Україна)

У даній статті розглядаються деякі аспекти еволюції жанру музичного портрету в творчості французького композитора ХХ століття Ф. Пуленка. В період розвитку авангардних напрямків мистецтва цей жанр набуває рис психологізму, та приводить до формування нового музичного жанру – психологічного портрету. Завдяки наративному, еволюційному, структурному методам досліджено глибинні психологічні процеси, які відбуваються під час інтерпретації жанру музичного портрета,  і ведуть від певної візуалізації образу до реалізації головної ідеї циклу – ролі митця у суспільстві. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про психологізм музичних портретів, який не був достатньою мірою досліджений у науковій літературі. Аналіз текстових  особливостей дає можливість підтвердження зв’язків між музикою Ф. Пуленка, віршами П. Елюара, картинами художників авангарду не тільки поверхнево, але і в їх інтертекстуальному просторі. Синтез мистецтв будує багатоплановість сприйняття, розвиток художньої ідеї і значно посилює емоційний вплив. Саме цей процес засвідчує загальну потребу комунікативних міжмистецькіх зв’язків, що надає іншій вимір існування жанру психологічного музичного портрету, змінення площини погляду на об’єкт мистецтва. Розгляд еволюції жанру музичного портрету у творчості Ф. Пуленка, дозволяє говорити про досягнення надзавдання будь-якого твору – вплив на розвиток суспільства та музичної мови, як дієвого соціально-культурного чинника. Інтегративний, синтетичний характер циклу «Lе Travail du Peintre» Пуленка відноситься до музичного мистецтва з візуальними можливостями, має ознаки сюрреалізму та кубізму, що дає можливість дослідити зв'язок з іншими формами  і видами мистецтва авангарду. На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що в еволюційному розвитку жанру музичних портретів Ф. Пуленк йде від наслідування інструментальної програмної музики до власної унікальної трактовки жанру. Вона відрізняється новою філософією, заглибленням у психологію людини,  її внутрішній досвід синергічної самоорганізації.

Ключові слова: Франсіс Пуленк, авангард,  психологізм, музичний портрет, наратив, візуалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


BONETSKAYA, N. K. (1986) “Obraz avtora” kak esteticheskaya kategoriya. Moscow: Nauka, pp. 241-269.

BUCKLAND, S. (1999) Francis Poulenc: Music, Art, and Literature. Farnham, Ashgate.

FRY, L. (2007). “The Dawn is Behind Your Picture”: Musical Cubism and Surrealism in Francis Poulenc’s Le Travail du Peintre. [Online] Available from: https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=ohiou1171910432&disposition=inline. [Accessed: 26 June 2016].

GALEEV, B.M. (1987) Chelovek, iskusstvo, tekhnika (problema sinestezii v iskusstve). Kazan: Izdatelstvo KGU.

GЕNETT, G. (1982) Palimpsestes: La literature au second dégré. Paris: Gallimar.

KABLOVA, T.B. (2015) Procesy integraciji u mystetstvi: sotsialnyj aspekt. Kyiv: Visnyk Natsionalnoji Akademiji kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 9-13

KORNIENKO, E.Yu. (2009) K voprosu o sinestezii vo francuzskoj kamerno-vokalnoj muzyke rubezha XIX-XX vekov. In: Sbornik statey po materialam Vserossiyskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii aspirantov, 31-37.

KRUNTYAEVA, T. et al (1984) Slovar inostranykh muzykalnykh terminov. Leningrad: Muzyka.

MEDVEDEVA, I. (1969) Francis Pulenc. Moscow: Sov. Kompositor.

MIKHAILOVA, O.V. (2009) Poetyka kamerno-vokalnoji liryky Fransisa Pulenka. Kharkiv: Kharkivskyi derzhavnyj universytet mystetstv im. I. P. Kotlyarevskogo.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2017.1.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.