Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета журналу: налагодження наукової комунікації між дослідниками, які вивчають пам’ятки мистецтва в історичному та культурному контексті їхнього створення.

Галузь науки: історичні науки

Проблематика: історія мистецтва в історичному та культурному контексті; проблеми взаємодії візуального образу та історичного наративу в будь-яких культурах від найдавніших часів до сьогодення

 

Політика розділів

Давнє, середньовічне та ранньомодерне мистецтво

Редактори
 • Gennadii Kazakevych
 • Petro Kotliarov
 • Стефанія Демчук
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Модерне та сучасне мистецтво

Редактори
 • Iryna Adamska
 • Gennadii Kazakevych
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Арткритика

Редактори
 • Gennadii Kazakevych
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рукописи надіслані до журналу розглядаються відповідальними редакторами, які надсилають їх двом незалежним фахівцям з теми, без зазначення імені та місця праці/навчання автора. Рецензенти залишаються невідомими авторам та один одному, вони зазвичай проживають у різних містах та країнах.

Ми просимо наших рецензентів, оцінюючи подані тексти, відповісти на наступні питання: 

- Чи наявне тексті статті чітке формулювання проблеми й наскільки оригінальним є авторський підхід до її вирішення?

- Чи пов'язані сформульовані автором положення з існуючою історіографією проблеми? 

- Чи наявні у статті сумнівні твердження або наведені факти, які не відповідають дійсності?

- Чи висловлює автор нетолерантні або ідеологічно упереджені судження? 

- Чи є у статті бодай найменші свідчення можливого плагіату?

- Чи є чітким і зрозумілим є внесок автора у досліджувану проблему?

- Чи можна сказати, що мова й стиль тексту відповідає вимогам до наукової публікації? 

- Чи адекватно відображають зміст статті авторські анотації? 

На підставі висновків відповідальних редакторів та рецензентів, остаточне рішення щодо прийняття або неприйняття статті до публікації приймає голова редакційної колегії, про що повідомляється автору зазвичай упродовж чотирьох тижнів з моменту поданнярукопису. Головний редактор відповідає за науковий рівень та якість відбору рукописів, призначених до публікації. Автори статей несуть повну відповідальність за їхній зміст.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи Budapet Open Access Iniciative (BOAI).

Ліцензія Creative Commons
Матеріали журналу ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Авторське право та права на публікацію усіх матеріалів, опублікованих у номерах журналу, належить авторам.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Геннадій Казакевич, д-р іст. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – голова редакційної колегії

Петро Котляров, д-р іст. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – заступник голови редакційної колегії

Ірина Адамська, канд. іст. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – відповідальний редактор

Стефанія Демчук, канд. іст. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – відповідальний редактор

Анна Калугер, магістр історії мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) - редактор розділу Арткритика

Наталія Бурдо, канд. іст. наук, Інститут археології НАН України (Україна)

Михайло Відейко, д-р іст. наук, старший науковий співробітник, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)

Володимир Дятлов, д-р іст. наук, професор, Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Наталі-Сесіль Жіну , доктор філософії, старший викладач мистецтва та археології кельтів, Університет Париж IV Сорбонна (Франція)

Ростислав Конта , д-р іст. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Олег Машевський, д-р іст. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Антоній Мойсей , д-р іст. наук, професор, Буковинський державний медичний університет (Україна)

Педро Рейес Мойя-Малено , доктор філософії, Мадридський університет (Іспанія)

Анета Павловська, доктор габілітований, професор, Інститут історії мистецтв Лодзького університету (Польща).

Андрій Пучков , доктор мистецтвознавства, професор, Інститут проблем сучасного мистецтва (Україна)

Метью Ремплі , доктор філософії, науковий співробітник, факультет мистецтв Університету Масарика (Чехія) 

Сергій Рижов,  канд. іст. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Олександр Симоненко, д-р іст. наук, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України (Україна)

Ігор Срібняк, д-р іст. наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)

Максим Фомін , доктор філософії, старший викладач, Університет Ольстера (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)

Арно Штромеєр , доктор філософії, професор, Університет Зальцбурга (Австрія)

Дацін Янг, доктор філософії, професор, Університет Джорджа Вашингтона (США)

 

 

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЇ

Автор (колектив авторів) несе повну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких вимог:

 • Автори повинні презентувати результати своїх досліджень зрозуміло, чітко, не фальсифікуючи реальні дані 
 • Автори повинні чітко вказувати методи досліджень, уникаючи двозначності, з метою перевірки та підтвердження отриманих результатів
 • Автори мусять дотримуватися встановлених вимог до публікацій: дослідження має бути оригінальним, не опублікованим в інших наукових виданнях, без будь-яких форм плагіату
 • Автори несуть колективну відповідальність за здану та опубліковану роботу
 • Вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні заборонено та неетично
 • Автор має повідомити редакцію, якщо виявить суттєві помилки або неточності в своїй праці
 • Матеріали спрямовані на розпалювання релігійної, міжрасової, міжнаціональної ворожнечі неприйнятні
 • Нетерпимість у будь-яких формах є неприпустимою
Будь ласка, ознайомтеся з повним переліком етичних принципів та правил нашого видання.