Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета журналу: налагодження наукової комунікації між дослідниками, які вивчають пам’ятки мистецтва в історичному та культурному контексті їхнього створення.

Галузь науки: історичні науки

Проблематика: історія мистецтва в історичному та культурному контексті; проблеми взаємодії візуального образу та історичного наративу в будь-яких культурах від найдавніших часів до сьогодення

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Давнє, середньовічне та ранньомодерне мистецтво

Редактори
 • Gennadii Kazakevych
 • Petro Kotliarov
 • Стефанія Демчук
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Модерне та сучасне мистецтво

Редактори
 • Iryna Adamska
 • Gennadii Kazakevych
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Огляди та рецензії

Редактори
 • Gennadii Kazakevych
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рукописи надіслані до журналу розглядаються відповідальними редакторами, які надсилають їх двом незалежним фахівцям з теми, без зазначення імені та місця праці/навчання автора. Рецензенти залишаються невідомими авторам та один одному, вони зазвичай проживають у різних містах та країнах.

Ми просимо наших рецензентів, оцінюючи подані тексти, відповісти на наступні питання: 

- Чи наявне тексті статті чітке формулювання проблеми й наскільки оригінальним є авторський підхід до її вирішення?

- Чи пов'язані сформульовані автором положення з існуючою історіографією проблеми? 

- Чи наявні у статті сумнівні твердження або наведені факти, які не відповідають дійсності?

- Чи висловлює автор нетолерантні або ідеологічно упереджені судження? 

- Чи є у статті бодай найменші свідчення можливого плагіату?

- Чи є чітким і зрозумілим є внесок автора у досліджувану проблему?

- Чи можна сказати, що мова й стиль тексту відповідає вимогам до наукової публікації? 

- Чи адекватно відображають зміст статті авторські анотації? 

На підставі висновків відповідальних редакторів та рецензентів, остаточне рішення щодо прийняття або неприйняття статті до публікації приймає голова редакційної колегії, про що повідомляється автору зазвичай упродовж чотирьох тижнів з моменту поданнярукопису. Головний редактор відповідає за науковий рівень та якість відбору рукописів, призначених до публікації. Автори статей несуть повну відповідальність за їхній зміст.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи Budapet Open Access Iniciative (BOAI).

Ліцензія Creative Commons
Матеріали журналу ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Авторське право та права на публікацію усіх матеріалів, опублікованих у номерах журналу, належить авторам.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Казакевич Геннадій, д-р іст. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – голова редакційної колегії

Котляров Петро, д-р іст. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – заступник голови редакційної колегії

Адамська Ірина, канд. іст. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – відповідальний редактор

Демчук Стефанія, канд. іст. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – відповідальний редактор

Бурдо Наталія, канд. іст. наук, Інститут археології НАН України (Україна)

Відейко Михайло, д-р іст. наук, старший науковий співробітник, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)

Дятлов Володимир, д-р іст. наук, професор, Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Жіну Наталі-Сесіль, доктор філософії, старший викладач мистецтва та археології кельтів, Університет Париж IV Сорбонна (Франція)

Конта Ростислав, д-р іст. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Машевський Олег, д-р іст. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Мойсей Антоній, д-р іст. наук, професор, Буковинський державний медичний університет (Україна)

Мойя-Малено Педро Рейес, доктор філософії, Мадридський університет (Іспанія)

Павловська Анета, доктор габілітований, професор, Інститут історії мистецтв Лодзького університету (Польща).

Пучков Андрій, доктор мистецтвознавства, професор, Інститут проблем сучасного мистецтва (Україна)

Рижов Сергій,  канд. іст. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Симоненко Олександр, д-р іст. наук, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України (Україна)

Срібняк Ігор, д-р іст. наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)

Фомін Максим, доктор філософії, старший викладач, Університет Ольстера (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)

Штромеєр Арно, доктор філософії, професор, Університет Зальцбурга (Австрія)

 

 

Етична політика

Автор (колектив авторів) несе повну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких вимог:

 • Автори повинні презентувати результати своїх досліджень зрозуміло, чітко, не фальсифікуючи реальні дані 
 • Автори повинні чітко вказувати методи досліджень, уникаючи двозначності, з метою перевірки та підтвердження отриманих результатів
 • Автори мусять дотримуватися встановлених вимог до публікацій: дослідження має бути оригінальним, не опублікованим в інших наукових виданнях, без будь-яких форм плагіату
 • Автори несуть колективну відповідальність за здану та опубліковану роботу
 • Вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні заборонено та неетично
 • Автор має повідомити редакцію, якщо виявить суттєві помилки або неточності в своїй праці
 • Матеріали спрямовані на розпалювання релігійної, міжрасової, міжнаціональної ворожнечі неприйнятні
 • Нетерпимість у будь-яких формах є неприпустимою