ТЕКСТ І ОБРАЗ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА

ISSN: 2519-4801

Міжнародний електронний журнал «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва» створено з метою налагодження наукової комунікації між дослідниками, які вивчають пам’ятки мистецтва в історичному та культурному контексті їхнього створення.  Основну увагу зосереджено на проблемі взаємодії візуального образу та історичного наративу в будь-яких культурах від найдавніших часів до сьогодення.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 2016

Галузь науки: історичні науки

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, російська, французька.

Періодичність: двічі на рік

Журнал включено до переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України №374 від 13.03.2017)

Індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.


ДО УВАГИ АВТОРІВ! З 30.03.2017 ЗМІНЕНО ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ. ПОЧИНАЮЧИ ВІД №2(4) - 2017 ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСИЛАНЬ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ПРАВИЛАМ HARVARD STYLE (докладніше: Керівництва для авторів)


№ 1 (2018)


Обкладинка