ТЕКСТ І ОБРАЗ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА

ISSN: 2519-4801

Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва - міжнародний рецензований електронний журнал, фундатором якого є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Журнал створено з метою налагодження наукової комунікації між дослідниками, які вивчають пам’ятки мистецтва в історичному та культурному контексті їхнього створення.  Основну увагу зосереджено на проблемі взаємодії візуального образу та історичного наративу в будь-яких культурах від найдавніших часів до сьогодення.

Журнал включено до категорії Б переліку наукових фахових видань з історичних наук (наказ МОН України №409 від 17.03.2020)

Індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus ICV: 84.53 (2019) 

Включений до Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Редакційна колегія приймає до розгляду раніше не опубліковані, оригінальні наукові статті, які відповідають тематичному спрямуванню журналу, а також короткі огляди, рецензії та інтерв’ю з митцями або дослідниками теорії та історії мистецтва. Ми не приймаємо матеріали, які були опубліковані раніше або прийняті до публікації іншими виданнями. Рукописи надіслані до журналу розглядаються відповідальними редакторами, які надсилають їх рецензентам - незалежним фахівцям з теми, без зазначення імені та місця праці/навчання автора. Процес рецензування та прийняття рішення щодо публікації займає від 4 до 6 тижнів.

Періодичність виходу журналу: двічі на рік.

Публікація в журналі є безкоштовною у разі дотримання усіх вимог щодо оформлення статті. Усі опубліковані статті та матеріали отримують цифровий ідентифікатор DOI та знаходяться у вільному доступі на веб-сайті видання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Керівництва для авторів 

Етика публікації

Для того, щоб надіслати статтю до журналу, необхідно зареєструватися на сайті www.txim.history.knu.ua (або увійти, якщо вже зареєстровані) та пройти просту процедуру подання з 5 кроків. У разі виникнення питань, зверніться до нас за електронною поштою arthistory@univ.net.ua


№ 2 (2020)


Обкладинка